Nyproduktion med ett trähus med fin trädgård. 3D-rendering.

Prefabricerade hus

Nyproduktion handlar inte bara om en industri­producerad huskropp.

I nyproduktion övervägs även aspekter om hur man kan effektivisera byggandet, göra det mer kostnadseffektivt och dessutom mer hållbart. Vi tillverkar långenergihus, passivhus och standardiserade prefabricerade hus och byggnader för olika typer av ändamål. Detta har vi över 30 års erfarenhet från och kan visa på mycket hög ekonomisk prestanda då vi har möjlighet att minska på tillverkningskostnader, resurser och klimatpåverkan.