Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och säkerhet

Någon ritar en konstruktion på ett hus.

Som kund hos Simpla Stockholm AB behandlar vi dina uppgifter i vårt kundregister samt faktureringstjänst. Vi respekterar din personliga integritet och rätten till transparens vid behandlingen av dina personuppgifter. Nedan beskrivs vår integritetspolicy och för vilka ändamål vi behöver samla in dina personuppgifter. Denna policy informerar även om vilka rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina personuppgifter.

Varför Simpla Stockholm AB behöver behandla dina personliga uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna fullfölja våra uppdrag till dig som kontakt eller kund.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dessa

För att vi på Simpla AB ska kunna fullfölja det arbete vi ska genomföra åt dig som kund behöver vi följande uppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Ditt meddelande

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter som är nödvändiga i bokföringen sparas t.ex i minst 7 år enligt svensk lagstiftning.

Vilka rättigheter du har över din personliga information

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, inklusive alla uppgifter du har delgivit oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller sekretess-ändamål.

För att ändra, radera eller begära utdrag om dina uppgifter kontakta oss på info@simplaab.se